Oportunităţi de investiţii

 TIPURI DE PROIECTE ELIGIBILE PENTRU SPAŢIUL RURAL PENTRU PERIOADA 2007 - 2013
             programe, axe, măsuri, submăsuri, domenii, activităţi, acţiuni

1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
A. Măsuri active în perioada 2007 - 2013
Axa 1 "Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier":
111 - Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142- Înfiinţarea grupurilor de producători
143- Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori.

Axa 2 "Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural"

211- Sprijin pentru zona montană defavorizată
212- Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană
214 - Plăţi de agro-mediu
221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

Axa 3 "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale"
312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
313- Încurajarea activităţilor turistice
322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Axa 4 LEADER
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală:
411. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
412. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
413. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
4.31 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
431-1. Construcţie parteneriate public-private
431-2. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
611 - Plăţi complementare directe

B. Măsuri active din anul 2010
Axa 1"Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier":
113 - Pensionarea timpurie a fermierilor şi a lucrătorilor agricoli
114 - Utilizarea serviciilor de consiliere

Axa 2 " Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural"
213 - Plăţi Natura 2000 pe teren agricol
223 - Prima împădurire a terenului non-agricol
224- Plăţi Natura 2000 pe teren forestier

Axa 3" Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale"
341 - Dobândire de competenţe, animare şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală
Alocările financiare ale acestor măsuri vor fi asigurate prin redistribuirea acestora în interiorul axelor.