Infrastructura

Infrastructura de transport
Principalul drum de acces în comună este drumul judeţean DJ 108 D Sălăţig - Bulgari. Legatura dintre comunele învecinate şi satele componente se face cu ajutorul drumurilor comunale: DC 9 - Sălăţig - Mineu, DC 14 Sălăţig - Deja, Noţig, DC 16 - Noţig-Oraşul Cehu Silvaniei şi DC 17 - Bulgari - DJ 108D.
Comuna Sălăţig se află la:
• 7 km de oraşul Cehu Silvaniei,
• 25 km de oraşul Zalău,
• 55 km de oraşul Baia Mare.
 
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe pâna la cele mai importante căi de acces sau servicii:
• Benzinărie - 7 km,
• Gară - 25 km,
• Drum naţional - 22 km,
• Drum european - 25 km.

Drumurile care traversează comuna Sălăţig sunt asfaltate doar în procent de 12,31%, iar restul sunt drumuri pietruite şi de pământ:
• Drumuri asfaltate- 6 km;
• Drumuri pietruite - 35,17 km;
• Drumuri de pământ - 7,56 km.

Reţeaua de drumuri în comuna Sălăţig se prezintă astfel:
În satul Sălăţig:
• Drum asfaltat 2 km- pe drumul comunal DC 9;
• Drum pietruit 2 ,37 km- din reţea stradală;
 
În satul Deja:
• Drum asfaltat 4 km- pe drumul comunal DC 14;
• Drum pietruit 3,5 km- din reţea stradală;
• Drum de pământ 1,31 km - din reţea stradală.
 
În satul Bulgari:
• Drum pietruit 2 km- pe drumul comunal DC 17 ;
• Drum pietruit 1,8 km- din reţea stradală;
• Drum de pământ 0,31 km - din reţea stradală.
 
În satul Noţig:
• Drum pietruit 8 km- pe drumurile comunale DC 14 şi DC 16 ;
• Drum pietruit 4,5 km- din reţea stradală;
• Drum de pământ 2,7 km - din reţea stradală.
 
În satul Mineu:
• Drum pietruit 4 km- pe drumul comunal DC 9 ;
• Drum pietruit 4,5 km- din reţea stradală;
• Drum de pământ 3,24 km - din reţea stradală.

Din analiza de mai sus se observă că în satele componente predomină drumurile pietruite în procent de 87,69 %. Stategia de dezvoltare locală urmăreşte în perioada 2007-2013 minimizarea acestui procent prin proiectele care se vor implementa în comună.
Transportul în comun este asigurat de către doi agenţi economici SC GAL TRANS SRL pe ruta Zalău - Deja, care efectuează transportul persoanelor dus - întors, de patru ori pe zi şi SC YMY TRANS SRL pe ruta Zalău Cehu Silvaniei, care efectuează transportul persoanelor dus - întors, de patru ori pe zi.
 
Infrastructura de utilităţi
Localitatea Sălăţig nu beneficiază de reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat, alimentarea cu apă facându-se din puţuri proprii de mică adâncime.
Comuna Sălăţig nu dispune de reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale. Locuinţele folosesc fose septice vidanjabile. În prezent locuitorii comunei Sălăţig nu dispun nici de reţea de alimentare cu gaze naturale. Este prevăzut ca proiect prioritar pentru perioada 2007-2013 realizarea reţelei de apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare pe o distanţă de 25 km şi alimentare cu gaze pentru toţi locuitorii comunei Sălăţig.
Serviciu propriu de salubritate din anul 2009 se va organiza prin unităţi specializate în domeniu.
Alimentarea cu energie electrică existentă pe 98 % din teritoriul comunei, fiind în curs de desfăşurare extinderi pe 2 km. Reţeaua de iluminatul public al comunei Sălăţig se găseşte pe o suprafaţă de 34 km.
Reţeaua de telefonie fixă - Romtelecom se regaseşte pe toată suprafaţa comunei, cât şi cea de telefonie mobilă (operatori GSM) şi posibilitate de legare la reţeaua de internet în patru localităţi din comună: Sălăţig, Deja, Bulgari, Noţig.

Sănătate
Serviciile medicale în comuna Sălăţig sunt asigurate de către un medic, un asistent medical din cadrul dispensarului uman. În unitatea de asistenţă medicală veterinară, activitatea este desfăşurată de un medic veterinar şi un tehnician. De asemenea în comună se află şi un punct farmaceutic.