Economia

Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor, dar prima activitate reuşeşte să absoarbă cea mai mare parte a populaţiei active a comunei. Acestora li se adaugă o serie de unităţi agrozootehnice din sectorul privat. Schimbarea profilului funcţional de la activităţi agricole preponderente la activităţi agricole asociate presupune dezvoltarea activităţilor economice, în special a celor din industria alimentară, precum şi a celor din sfera serviciilor. Aceasta presupune iniţierea unor programe care să urmărească creşterea numărului de locuri în industria alimentară şi ţin activităţi de servicii şi de turism.

Căile de comunicaţie şi de transporturi reprezintă una din funcţiunile cele mai importante ale aşezării permiţând stabilirea unor relaţii atât în cadrul limitelor administrative, cât şi în afara acestora. În acest mod se asigură cadrul necesar circulaţiei persoanelor, mărfurilor şi informaţiilor. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi de comunicaţie reprezintă un element de bază în relansarea economică a comunei.